Từ Vựng Khmer-Việt (15.000 Từ) វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម Từ Vựng Khmer-Việt (15.000 Từ) វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម

Sách ” Từ vựng Khmer-Việt” gồm 15.000 từ được biên soạn cho người Khmer muốn tra cứu thêm 1 số từ trong giao tiếp. វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម

dat mua
S000117 Sách Học Tiếng Khmer Quantity: 0 Bộ


  •  
  • Từ Vựng Khmer-Việt (15.000 Từ) វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម

  • Post on 10-11-2019 05:49:32 PM - 3977 Views
  • Product code: S000117
  • Price: Contact
  • Sách ” Từ vựng Khmer-Việt” gồm 15.000 từ được biên soạn cho người Khmer muốn tra cứu thêm 1 số từ trong giao tiếp. វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម

    dat mua


Tu vung Khmer Viet
THÔNG TIN CHI TIẾT

Công ty phát hành NXB Thông Tấn
Ngô Chân Lý
   

GIỚI THIỆU SÁCH

Sách ” Từ vựng Khmer-Việt” gồm 15.000 từ được biên soạn cho người Khmer muốn tra cứu thêm 1 số từ trong giao tiếp. Có kèm phiên âm, dịch nghĩa ngắn gọn, có ví dụ minh họa. Các từ liên quan đến Chính trị, Kinh tế, Khoa học, Quân đội, Thương mai, Văn hóa, Y học…. Chúc các bạn thành công

Products in this Category
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second