Từ Vựng Việt - Khmer (16.000 Từ) វាក្យសព្ទភាសាវៀតណាម - ខ្មែរ
Product code: S000120
Post on 10-11-2019 11:47:40 PM
Price: Contact

Sách ” Từ vựng Việt-Khmer” gồm 16.000 từ được biên soạn cho người Việt muốn tra cứu thêm 1 số từ trong giao tiếp. Có kèm phiên âm, dịch nghĩa ngắn gọn, có ví dụ minh họa. វាក្យសព្ទភាសាវៀតណាម - ខ្មែរ

dat mua

Từ Vựng Khmer-Việt (15.000 Từ) វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម
Product code: S000117
Post on 10-11-2019 05:49:32 PM
Price: Contact

Sách ” Từ vựng Khmer-Việt” gồm 15.000 từ được biên soạn cho người Khmer muốn tra cứu thêm 1 số từ trong giao tiếp. វាក្យសព្ទខ្មែរ - វៀតណាម

dat mua

HỌC TIẾNG KHMER CẤP TỐC - KÈM CD-MP3
Product code: SKM
Post on 30-11-2016 12:24:25 AM
Price: Contact

Sách học tiếng Khmer cấp tốc giành cho người làm việc, kinh doanh và hợp tác với các đối tác Campuchia. Sách kèm theo CD ghi âm chuẩn và nhiều tài liệu học tiếng Khmer bổ ích khác. Liên hệ 0902.546.386

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second